Az óvoda a Magyar Falu Program 29,8 millió forintos támogatásából újult meg kívül és belül egyaránt. Az épület felújítása mellett új játszótér is épült, míg az óvodai csoportszobák felszerelései is fejlesztve lettek.
 

Tisztelt Lakosság !

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A hirdetmény elérhető a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA.

Szava Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.


Pályázati felhívás meghirdetése: 2019. október 04.

Pályázat leadási határideje: 2019. november 05.

 

Hirdetmény letöltése

Bursa Hungarica 2020 A

Bursa Hungarica 2020 B

 

Önkormányzatunk a „kulturális alapellátást támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” címmel kiírt pályázaton nyert 400.000 Ft-ból szervezett programok fő célja az volt, hogy a lakosság számára olyan szolgáltatásokat is hozzáférhetővé tegyen, amelyek igénybevételére nincs lehetőségük. Ezt a célt a programjaink teljesítették, hiszen a felnőtteket és gyerekeket egyaránt sikerült a kulturális világhoz közelebb hozni. A programokról a visszajelzések pozitívak voltak, a lakosság örömmel vett részt rajtuk, és remélik, hogy több kulturális programot sikerül a jövőben szervezni, amin ismét szívesen részt vennének.

 

Letölthető dokumentum

Szavai Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szavai Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére

 

Letölthető dokumentum