Önkormányzatunk a „kulturális alapellátást támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” címmel kiírt pályázaton nyert 300.000 Ft-ból szervezett programok fő célja az volt, hogy a lakosság számára olyan szolgáltatásokat is hozzáférhetővé tegyen, amelyek igénybevételére nincs lehetőségük.

A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat Pontok elsődleges feladata a polgárok ösztönzése az infokommunikációs eszközök használatára, korszerű digitális technológiai eszközök és felkészült szakemberek segítségével. A közösségi internet-hozzáférési helyek alapvető célja, hogy a pontok hozzájárulhassanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, biztosítsák a digitális készségekkel nem rendelkező emberek számára az informatikai eszközöket, az internetelérést és az ehhez szükséges szakértői támogatást.

 

Szavai Körzeti Óvodai Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. éVi )üXlll. törvény 20lA, § alapján

pályázatot hirdet
szavai Óvoda

vezetői megbízás (magasabb vezotó)

munkakör betöltésére.

Letölthető dokumentum

Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Szava községben

 

Letöltés

2018/2019 nevelési évre az óvodai beíratás 2018. április 23. – 27. között lesz, minden nap 8,00 – 12,00 óra között.

 

Letöltés