2018/2019 nevelési évre az óvodai beíratás 2018. április 23. – 27. között lesz, minden nap 8,00 – 12,00 óra között.

 

Letöltés

Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Szava községben

 

 

Szava Község Önkormányzata a Széchényi 2020 program keretében, a VP-6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Szava községben” című pályázaton 85%-os intenzitású 66 169 263 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat azonosító száma: 1803899440

                                                                                                                

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés célja:

 

Szava településen korszerű szennyvízkezelési megoldás keretében 50 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezés telepítése történik pályázati forrásból.

 

A jelenlegi elavult, a legtöbb ingatlanon nem szigetelt derítővel ellátott szennyvíztározók – melyekből tengelyen kell elszállítani a keletkezett háztartási szennyvizet, melynek egy része a talajba kerül a nem megfelelő szigetelés miatt – korszerű, minden egyes ingatlanra telepített egyedi szennyvízkészülékekkel lesznek kiváltva.

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések a bele kerülő háztartási szennyvizet 98%-ban megtisztítják, és a keletkezett tisztított vizet egy kiépített szikkasztómezővel az adott ingatlanon elszikkasztásra kerül.

Ennek következtében a víz bázis vonatkozásában a bekerülő szennyeződés megszűnik, a pályázat keretében 2 db monitoring kút kerül kiépítésre, melyből a hatóság által előírt vízmintavétel megtörténhet.

 

A kisberendezésekből évente egy alkalommal készülékenként 1 m3 szennyvíziszapot kell kiemelni és elszállítani, amely feladat ellátásának segítésére, a pályázat keretein belül egy 6.6 m3-es szippantós pótkocsit is tudott az önkormányzat beszerezni a pályázat keretein belül.

A beépített szennyvíztisztító kisberendezések, modern a vezetékes szennyvízelvezetéssel egyenértékű, de kedvezőbb fenntartási költségű megoldást jelent Szava település lakóinak, ezzel a több évtizede megoldatlan szennyvízkezelési probléma megoldásra került, a településen élő lakosok életminőségén javítva.

 

Jelen beruházás az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap segítségével valósul meg, melyhez Hatvanhatmillió-egyszázhatvankilencezer-kettőszázhatvanhárom forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

 

A fejlesztés befejezésének tervezett ideje:2018 december 31.

További információ kérhető: Szava Község Önkormányzatán

Bontási jegyzőkönyv az Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Szava Községben című projektből

Letöltés