Tájékoztató

Kedvezményezett neve: Harkány Város Önkormányzata (konzorciumvezető)

Konzorciumi partnerek:
-    Drávaszabolcs Község Önkormányzata
-    Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
-    Harkányi Diáksport Egyesület
-    Márfa Községi Önkormányzat
-    Rádfalva Község Önkormányzat
-    Szava Községi Önkormányzat
-    Szebb Jövő Alapítvány
-    Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Projekt megnevezése: „Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben”

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00049

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió): Dél- Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Szerződött támogatás összege: 247 797 871 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.01

Támogatási döntés dátuma: 2017. 09. 29.

Forrás: ESZA

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01. - 2020.02.28.

Projekt tartalmának bemutatása:

 

Célok:

 • társadalmi felzárkózás, területi különbségek csökkentése

 • hátrányos helyzetű célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása

 • minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

 •  a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex kezelése a helyi közösségekre és erőforrásokra alapozva

 

Célcsoport:

A bevont települések teljes lakossága, ezen belül a hátrányos helyzetű aktív lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, nemzetiségek, etnikumok.

 

Megvalósítási feladatok:

 

Célokhoz kapcsolódó komplex programok szervezése:

 • A humán közszolgáltatások (család és gyermekjóléti szolgáltatások, védőnői kapacitások, egészségügyi szolgáltatások nevelési tanácsadók) szakember-ellátottságának javítása, szakemberhiány, szaktudás hiány, szolgáltatás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek (szaktudás fejlesztés, képzés, informatikai rendszer, adatbázis fejlesztés)

 • Hátrányos helyzetű csoportokon belül az aktív korúak foglalkoztathatóságának javítása (mentori tevékenység, humán közszolgáltatások bevonásával munkaerőpiaci érvényesülés javítása, munkaszocializáció, önálló életvitel, egyéni kompetencia felmérés és fejlesztés, álláskeresésre felkészítés, egészségügyi állapotfelmérés)

 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (fesztiválok rendezése, új közösségi terek, fiatalok bevonása, wifi, pingpong, workshopok, közösségi egészségfejlesztés – szűrővizsgálatok, megelőzés, életmód programok, idősklub. szülőklub)

 • A települési életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, helyben maradás ösztönzése 

 • A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok.

 • Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése

 • közösségi terek kialakítása, térfigyelő rendszer kiépítése

 • ingyenes internet a közösségi tereken

 • szórakozóhelyek biztonságának növelése

 • kulturális rendezvények támogatása (Kulturális Nemzetiségi Napok)

 

Tervezett rendezvények Harkányban és a konzorciumi településeken:

 • 10 db Önsegítő kreatív klub, 

 • 4 db Fesztivál, 

 • 12 db Nyári esték rendezvény, 

 • 10 db Szórakoztató délután, 

 • 10 db Workshop, 

 • 6 db Egészségkaraván, 

 • 18 db Nemzetiségi Kulturális napok, 

 • 12 db Való Világ műhelymunka, 

 • 24 db Nyugdíjas Klub, 

 • 24 alkalommal Szülőklub, 

 • 5 alkalommal Buszszervezés workshop, 

 • 12 db családi napok, 

 • 5 db Vállalati workshop


Letölthető dokumentumok

Konzorciumi megállapodás 2019

Támogatási szerződés

Támogatási Szerződés 1sz. módosítása 2019